Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 19 2018

podwoda
Są ludzie, którzy zostają w kąciku ust, w załamaniach rąk. Gdy myślisz, że są już najbliżej, gdzieś najbardziej serca słyszysz znajome kroki.      Nie mów, że to przejdzie.                                        Nie mów, że to przeminie.                                      Bo ja czasem budzę się w śnie, w którym ktoś został.                               
— Anna Ciarowska
Reposted fromhyphaeoflove hyphaeoflove
podwoda
Reposted fromshakeme shakeme

December 27 2017

podwoda
7440 fc37
Reposted fromnjosnavelin njosnavelin

August 15 2017

podwoda

June 16 2017

podwoda

May 30 2017

podwoda
8254 df69 500
Reposted fromnjosnavelin njosnavelin viadisheveled disheveled
podwoda
"Zawieramy w sobie tłumy"

Walt Whitman 

May 21 2017

2259 7646 500
Reposted fromczarnycukier czarnycukier viaesste esste
podwoda
8569 1224
Reposted fromjestemzero jestemzero viaesste esste

May 08 2017

podwoda
[...] mówiła nie wiele, prawie nic, cichym, ciągnącym się głosem. W gruncie rzeczy była wściekle uparta, ale cała jej wola, nie skierowana do żadnego czynu, obracała się jakby przeciw niej samej. Była demonem, ale jedynie wobec samej siebie, i systematycznie niszczyła w sobie wszystko, co mogło ją do innego, bardziej czynnego życia pobudzić. Poza tym była niesłychanie dobrą, łagodną i do przesady delikatną. Wiedziała prawie zawsze ukryte myśli ludzi, którzy z nią mówili, a przynajmniej Bungo nic absolutnie ukryć przed nią nie umiał. Panny takie zdarzają się jeszcze czasem na Litwie, ale jest to rasa wymierająca.
— Stanisław Ignacy Witkiewicz "622 upadki Bunga"
Reposted fromtutaj tutaj viatakeyoutomygrave takeyoutomygrave
podwoda
podwoda
Play fullscreen
nie ma gwiazd, w które ktoś by nie wierzył
szczególnie nad tym miastem
Reposted fromtakeyoutomygrave takeyoutomygrave

May 05 2017

podwoda
7622 1508 500
Reposted frompuszdebaton puszdebaton viapiksele piksele

April 26 2017

podwoda
Można by przypuszczać, że cierpię na swoiste rozdwojenie jaźni. Inna jestem wobec miłych mi ludzi, a zupełnie inna, kiedy zostaje sama ze sobą. Ponura, obolała, z pretensjami do siebie.
— Wisława Szymborska
podwoda
Mam wrażenie, że ja pamiętam o innych ludziach dłużej, niż oni pamiętają o mnie.  
— Jarosław Borszewicz

April 23 2017

podwoda

Białe przepaście(wiersz klasyka)

Marcin Świetlicki

Białe przepaście 
Gdybyś coś 
naprawdę kochał 
lub był przywiązany 
- naprawdę: nie byłoby ich 

Ręce i stopy są pełne spadania 
- co trzyma mnie za język?
Reposted fromdisheveled disheveled
5986 7c86 500
Reposted frombabyface babyface viadisheveled disheveled
podwoda
4813 29ae
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viadisheveled disheveled
podwoda
W takim samym dniu jak tamten, może trochę wcześniej czy trochę później, odkrywasz bez zdziwienia, że coś jest nie w porządku, że, mówiąc wprost, nie umiesz żyć, że nigdy się nie nauczysz.
— Georges Perec, Człowiek, który śpi
Reposted fromyoungadult youngadult vialikeafreebird likeafreebird
podwoda
Jeszcze w zielone gramy, jeszcze nie umieramy, Jeszcze się spełnią nasze piękne dni, marzenia plany, Tylko nie ulegajmy przedwczesnym niepokojom, Bądźmy jak stare wróble, które stracha się nie boją... 
— Wojciech Młynarski (1941-2017)
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl