Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 22 2018

podwoda
0425 afe9 500
Reposted fromrol rol viahvarf hvarf
podwoda
podwoda
Reposted fromshakeme shakeme viahvarf hvarf

June 19 2018

podwoda
2587 d506 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viaburnmyshadow burnmyshadow
podwoda
podwoda
1662 6151 500
Reposted fromseaweed seaweed viaburnmyshadow burnmyshadow
podwoda
2307 67cc 500
Reposted frommerkaba merkaba viaburnmyshadow burnmyshadow

April 19 2018

podwoda
Są ludzie, którzy zostają w kąciku ust, w załamaniach rąk. Gdy myślisz, że są już najbliżej, gdzieś najbardziej serca słyszysz znajome kroki.      Nie mów, że to przejdzie.                                        Nie mów, że to przeminie.                                      Bo ja czasem budzę się w śnie, w którym ktoś został.                               
— Anna Ciarowska
Reposted fromhyphaeoflove hyphaeoflove
podwoda
Reposted fromshakeme shakeme

December 27 2017

podwoda
7440 fc37
Reposted fromnjosnavelin njosnavelin

August 15 2017

podwoda

June 16 2017

podwoda

May 30 2017

podwoda
8254 df69 500
Reposted fromnjosnavelin njosnavelin viadisheveled disheveled
podwoda
"Zawieramy w sobie tłumy"

Walt Whitman 

May 21 2017

2259 7646 500
Reposted fromczarnycukier czarnycukier viaesste esste
podwoda
8569 1224
Reposted fromjestemzero jestemzero viaesste esste

May 08 2017

podwoda
[...] mówiła nie wiele, prawie nic, cichym, ciągnącym się głosem. W gruncie rzeczy była wściekle uparta, ale cała jej wola, nie skierowana do żadnego czynu, obracała się jakby przeciw niej samej. Była demonem, ale jedynie wobec samej siebie, i systematycznie niszczyła w sobie wszystko, co mogło ją do innego, bardziej czynnego życia pobudzić. Poza tym była niesłychanie dobrą, łagodną i do przesady delikatną. Wiedziała prawie zawsze ukryte myśli ludzi, którzy z nią mówili, a przynajmniej Bungo nic absolutnie ukryć przed nią nie umiał. Panny takie zdarzają się jeszcze czasem na Litwie, ale jest to rasa wymierająca.
— Stanisław Ignacy Witkiewicz "622 upadki Bunga"
Reposted fromtutaj tutaj viatakeyoutomygrave takeyoutomygrave
podwoda
podwoda
Play fullscreen
nie ma gwiazd, w które ktoś by nie wierzył
szczególnie nad tym miastem
Reposted fromtakeyoutomygrave takeyoutomygrave

May 05 2017

podwoda
7622 1508 500
Reposted frompuszdebaton puszdebaton viapiksele piksele
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl