Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 23 2017

podwoda

Białe przepaście(wiersz klasyka)

Marcin Świetlicki

Białe przepaście 
Gdybyś coś 
naprawdę kochał 
lub był przywiązany 
- naprawdę: nie byłoby ich 

Ręce i stopy są pełne spadania 
- co trzyma mnie za język?
Reposted fromdisheveled disheveled
5986 7c86 500
Reposted frombabyface babyface viadisheveled disheveled
podwoda
4813 29ae
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viadisheveled disheveled
podwoda
W takim samym dniu jak tamten, może trochę wcześniej czy trochę później, odkrywasz bez zdziwienia, że coś jest nie w porządku, że, mówiąc wprost, nie umiesz żyć, że nigdy się nie nauczysz.
— Georges Perec, Człowiek, który śpi
Reposted fromyoungadult youngadult vialikeafreebird likeafreebird
podwoda
Jeszcze w zielone gramy, jeszcze nie umieramy, Jeszcze się spełnią nasze piękne dni, marzenia plany, Tylko nie ulegajmy przedwczesnym niepokojom, Bądźmy jak stare wróble, które stracha się nie boją... 
— Wojciech Młynarski (1941-2017)

April 19 2017

podwoda
4487 0191 500
"Ości" 1
Reposted fromcytatyzksiazek cytatyzksiazek viarol rol
podwoda
Straciłeś dla mnie tyle czasu, że poczułem się ważny.
— A. de Saint-Exupéry
Reposted frompieprzycto pieprzycto viarol rol
podwoda

April 14 2017

8016 b294 500
Reposted fromburnmyshadow burnmyshadow
podwoda
podwoda
3716 3793

April 11 2017

podwoda
Każda osoba, którą spotykasz w życiu, chce Cię nauczyć czegoś bardzo ważnego na Twój temat. Jeśli jesteś w konflikcie z kimkolwiek, bez wątpienia jesteś w konflikcie z jakąś częścią swojej osobowości. Jeśli zauważasz, że w relacjach, jakie nawiązujesz przewija się pewien określony schemat i wzór, lub występuje powtarzający się problem, oznacza to, że lekcja, którą masz do przerobienia jest szczególnie ważna. To nie osoba jest Twoim problemem, ale jej archetyp, który siedzi w Twojej głowie. "Zatem jaki jest Twój mit, mit, w którym naprawdę żyjesz?"
— Carl G. Jung
Reposted fromkonrad konrad viahvarf hvarf
podwoda
2645 ba26
Reposted fromarwen arwen viahvarf hvarf
7069 1d83 500

. by Stanley* on Flickr.

Reposted fromfukuku3 fukuku3 viahvarf hvarf
podwoda
9815 8531
Reposted fromthephilosopher thephilosopher viahvarf hvarf
podwoda
Chwilami zazdroszczę im takiego codziennego, nudnego szczęścia, tylko z tego powodu, że są razem i patrzą na rośliny. Ja nigdy nikomu nie umiałam dać spokoju. Sobie też. 
— Osiecka do Przybory
Reposted frommodliszka modliszka viahvarf hvarf
podwoda
No więc ona mówiła, że wyszła tego dnia z bukietem żółtych kwiatów właśnie po to, bym ją wreszcie odnalazł, i gdyby tak się nie stało, otrułaby się, bo jej życie było pozbawione sensu.
— Mistrz i Małgorzata
Reposted fromthiscouldbeheaven thiscouldbeheaven viahvarf hvarf

April 10 2017

podwoda
"Nie warto żyć życiem przez nas niepoznanym."

~ Sokrates
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl